Info vandmåler.

Vores Kamstrup vandmåler som er placeret i målerbrønde udendørs, er vandtætte og brøndene behøves derfor ikke tømmes for vand. Da vandmålerne er fjern-aflæste, har vandværket ikke brug for at kunne aflæse direkte på måleren. Med venlig hilsen Jegum/Vrøgum vandværk

Read More »

Generalforsamling

Generalforsamling. Jegum/Vrøgum vandværk. 03-07-2020 kl.19.00 Jegum Café (Blomstervangen 1) Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Det rividerede regnskab forelægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 01-07-2020) Eventuelt.       Med venlig hilsen      …

Read More »

Ingen pesticider

Jegum/Vrøgum vandværk har fået testet vandet for pesticider incl. desphenyl-chloridazon. Der er ikke fundet rester af pesticider i vores drikkevand. Se vedhæftet fil.AR-17-CA-00608971-01   Med venlig hilsen. Bestyrelsen  

Read More »

Ny hjemmeside

Jegum-Vrøgum Vandværk har fået ny hjemmeside. Hjemmesiden har til formål at give et bedre indblik i vandværket, samt at give oplysninger om driften. Vi håber hjemmesiden falder i god jord.

Read More »