Velkommen til Jegum-Vrøgum Vandværk

Vandværket i Jegum blev bygget i 1979 og var kun oprindeligt kun en vandtank som havde til formål, at kunne forsyne sommerhus området Jegum Ferieland. Vandet blev leveret om natten til vandtanken fra det nu nedlagte Vrøgum Vandværk, så der hver dag var frisk og rindende vand til sommerhus gæsterne.

 

Siden 1987 hvor Vrøgum Vandværk blev nedlagt, opstod det ‘nye’ Jegum-Vrøgum Vandværk nu hvor det blev muligt at lave 2 vandboringer i området, de har så siden har leveret vand til alle Jegums og Vrøgums beboere.

 

Selve vandværket ligger midt i naturen på Jegum-egnen hvor det fra sine 2 vandboringer hvert år pumper godt 80.000 m3 vand op til vandværket.

Herfra fitreres vandet efter alle gældende regler for sidenhen at kunne transporteres videre til alle forbrugerne i området.

 

På hjemmesiden skulle alle interesseret gerne kunne finde alt nødvendig viden om vandværkets medlemmer & kontaktpersoner, vandprøver, praktisk information m.v. Siden vil løbende blive opdateret med nye tiltag og nyheder i forbindelse ved vores virken, så du her igennem kan holde dig orienteret om hvad der sker på dit lokale vandværk.

 

Skulle du selv få en god idé til hvad hjemmesiden også kunne oplyse om, send da gerne en mail til os med dit forslag og så vil vi kigge på det.

AFLÆSNING

Recent From the Blog

'Generalforsamling

Jegum/Vrøgum vandværk

29/4 2022 kl.19.00

Jegum Cafe´ (Blomstervangen 1)

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning.

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

5.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6.Valg af revisor.

7.Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i…Read More...

Generalforsamling 2021.

Grundet forsamlingsforbuddet, er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid.

Vi indkalder lige så snart myndighederne…Read More...

Årsopgørelse for 2020.

Årsopgørelsen og opkrævningen kommer først til April 2021.

Grundet overgang til nyt bogholderi.