Nyheder.

Jegum/Vrøgum vandværk har fået foretaget vandanalyse for Dimethylsulphamid.

Der blev IKKE fundet spor efter Dimethylsulphamid.

Dimethylsulphamid er et pesticidnedbrydningsprodukt som i visse tilfælde kan være kræftfremkaldende.

Bestyrelsen.