Generalforsamling

Jegum/Vrøgum vandværk 29/4 2022 kl.19.00 Jegum Cafe´ (Blomstervangen 1) 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning. 3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4.Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 5.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 6.Valg af revisor. 7.Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 28/3-2022) 8 Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen…

Read More »

Generalforsamling 2021.

Grundet forsamlingsforbuddet, er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid. Vi indkalder lige så snart myndighederne tillader større forsamlinger. Indkaldelsen vil blive offentlig gjort her og ved opslag iflg. vedtægterne. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Read More »

Info vandmåler.

Vores Kamstrup vandmåler som er placeret i målerbrønde udendørs, er vandtætte og brøndene behøves derfor ikke tømmes for vand. Da vandmålerne er fjern-aflæste, har vandværket ikke brug for at kunne aflæse direkte på måleren. Med venlig hilsen Jegum/Vrøgum vandværk

Read More »

Generalforsamling

Generalforsamling. Jegum/Vrøgum vandværk. 03-07-2020 kl.19.00 Jegum Café (Blomstervangen 1) Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Det rividerede regnskab forelægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 01-07-2020) Eventuelt.       Med venlig hilsen      …

Read More »