Udsnit af resultatet for vandanalysen 

April 2013

 

 

 

Vandets hårdhed er 7.4 H grader, svarende til blødt vand. Årets analyse viser at vandet er af rigtig fin kvalitet. Der er hverken pesticider eller mikrobiologi i vandet. Et udsnit af prøveresultatet kan ses herunder og analysen kan i sin helhed fås ved henvendelse til vandværket.

 

 

 

 

 

Tilsynsførende på vandværket :

 

Martin Appel Hansen

Jegumvej 8

6840 Oksbøl

Tlf.: 2339 6345

 

 

Vandprøve ansvarlig :

 

Eurofins Miljø A/S                                 

Ladelundsvej 85

6600 Vejen

Tlf.: 7022 4286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Headlines »

TIPS :

 

Forbrugerne opfordres til jævnligt at kontrollere deres vandmåler, for at undgå ubehagelige overraskelser, samt unødigt vandspild.

 

Lav eventuelt et lille skema eller lignende for månedligt at kunne nedskrive målerstand. På denne måde ses hurtigt om vandforbruget bliver øget så væsentligt, at det måske kunne være en god idé at få undersøgt nærmere...

 

 

OBS !  OBS !  OBS !  OBS !

 

Erfaringen har vist at mange tror at det er vandværkets forpligtelse og problem at udbedre skader ved f.eks. frostskader, men det har aldrig været en forpligtigelse som vandværkerne har haft.

 

Det vil altid være din egen pligt at vedligeholde vandstikledningen fra stophane som findes ved vej, og resten af vejen gennem hele matriklen du bor på. Så hvis du forlader dit hus eller sommerhus for vinteren, så husk altid at lukke for dit vand så ubehagelige rør- og vandskader undgås.Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 Vandprøver

 

Til venstre ses nogle

 

af de tanke som filtrerer og

 

renser vandet, samt de

 

pumper som leverer vandet

 

videre fra vandværket.