Info vandmåler.

Vores Kamstrup vandmåler som er placeret i målerbrønde udendørs, er vandtætte og brøndene behøves derfor ikke tømmes for vand.

Da vandmålerne er fjern-aflæste, har vandværket ikke brug for at kunne aflæse direkte på måleren.

Med venlig hilsen

Jegum/Vrøgum vandværk