Generalforsamling 2021.

Grundet forsamlingsforbuddet, er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid.

Vi indkalder lige så snart myndighederne tillader større forsamlinger.

Indkaldelsen vil blive offentlig gjort her og ved opslag iflg. vedtægterne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen